Teslimat ve İade Şartları Satış Sözleşmesi Kapsamındadır

 1. TARAFLAR

Unvanı                       : Corebyte Teknoloji Yazılım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Hizmet Veren” olarak anılacaktır.)

Adres                         : Mansuroğlu Mahallesi 288/4 Sokak No: 9/1 A Blok Daire 65, Bayraklı İZMİR

Vergi No                    : 212 0949 692

E-Posta                      : [email protected]

Telefon                       : 0850 360 6789

 

Ad Soyadı/Unvanı     : ……………... (Bundan sonra “Hizmet Alan” olarak anılacaktır.)

Adres                         :

Vergi Dairesi / No     :

E-Posta                      :

Telefon                       :

İşbu sözleşme içinde taraflar birlikte "taraf", ayrı ayrı "taraflar" olarak anılacaklardır. Taraflar aşağıdaki koşullarda sanal ortamda bir Mesafeli Satış Sözleşmesi (Kısaca “sözleşme” olarak anılacaktır.) yapılması konusunda anlaşmışlardır.

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiş olup konusu Hizmet Veren’e ait https://xtraservice.io/ üzerinden  Hizmet Alan tarafından yazılım kullanım lisansı satın alınmasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET VE GENEL HÜKÜMLER
 • Hizmet Alan tarafından siparişi gerçekleştirilen hizmetin detayları ve hizmet bedeli aşağıda belirtilmektedir.

Hizmet Detayları: Hizmet Veren, ödemenin kendisine yapılmasıyla birlikte Hizmet Alan’a yazılımı kullanabilmesi için hesapları oluşturacak ve e-posta yolu ile teslim edecektir.

KDV Dahil Toplam Hizmet Bedeli:  .......... TL / (Aylık / Yıllık)

Ödeme Şekli: (Kredi Kartı / Havale / EFT)

 • Hizmet bedeli Hizmet Alan tarafından Hizmet Veren’in hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya aktarılamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse Hizmet Veren’in işbu sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.
 • İşbu sözleşmeye konu hizmet internet üzerinden Hizmet Alan’a teslim edilerek kullanımına sunulur. Kullanım süresi Hizmet Alan tarafından ödemenin yapılması ile başlar. Hizmet, kullanım süresince Hizmet Alan’a sanal ortamdan verilir.
 • Hizmet Alan, yukarıda belirtilen sözleşme konusu hizmetin detayları, hizmet bedeli ve ödeme şekline ilişkin gerekli tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. Hizmet Alan, sözleşmedeki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edip, teyit etmiştir.
 1. CAYMA HAKKI
 • Hizmet Alan, mesafeli satış sözleşmesinin onaylandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Hizmet Veren’e bildirmek şartıyla hiçbir gerekçe göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Hizmet Alan’ın yazılımı kullanmaya başlaması halinde (satın alımdan sonra yapılan giriş kayıtları dikkate alınır), kullandığı gün ile ödenen tutar hesaplanıp günlük ücret belirlenir ve kullanılan gün kadar ücret düşülüp iade sağlanır.
 • Hizmet Alan, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 1. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
 • İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır.
 • Hizmet Alan, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Veren’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Hizmet Alan, Hizmet Veren’in internet sitesinde yayınlamış olduğu “Kişisel Verilerin Korunması” ve “Çerez Politikası” metinleri okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder. Hizmet Alan’ın ayrıca açık rıza gereken haller hariç olmak üzere kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikası metinleri uyarınca işlenecektir. Hizmet Alan’ın ayrıca açık rızasını gerektiren işleme amaçlarının varlığı halinde Hizmet Veren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Hizmet Alan’ın açık rızasını reddetme imkânı da tanıyarak ayrıca talep eder. Bu durumlarda ilgili alanlarda Hizmet Alan’ın onay vermesi halinde Hizmet Alan’ın kişisel verileri açık rızayı gerektiren amaçlar doğrultusunda da işlenebilir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Hizmet Alan veya Hizmet Veren’in yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme 7 (yedi) maddeden ibaret olup Hizmet Alan https://xtraservice.io platformu üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.